Aishwarya Rai - aishwarya_rai_092.jpg Naina Dhariwal - naina_dhariwal_007.jpg Aishwarya Rai - aishwarya_rai_140.jpg Arjun Rampal - arjun_rampal_028.jpg Deepa Chari - deepa_chari_006.jpg Aishwarya Rai - aishwarya_rai_046.jpg